Rijschool Diosa
Examens

Contact met ons opnemen? Bel 06-23464900

Examens en tussentijdse toets

Je doet bij het CBR eerst theorie-examen en daarna praktijkexamen. Het is ook mogelijk om vóór je praktijkexamen een tussentijdse toets te doen. We kunnen onderstaande examens voor je aanvragen (meestal zit dit al in een lespakket inbegrepen, voor meer informatie zie Pakket prijzen).

Examens en tussentijdse toets

Je doet bij het CBR eerst theorie-examen en daarna praktijkexamen. Het is ook mogelijk om vóór je praktijkexamen een tussentijdse toets te doen. We kunnen onderstaande examens voor je aanvragen (meestal zit dit al in een lespakket inbegrepen, voor meer informatie zie Pakket prijzen).

Praktijkexamen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. De examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. De examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen.

Tussentijdse toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets je rijvaardigheid. Hij controleert alles wat bij een echt examen ook getoetst wordt. De toets duurt even lang als een echt examen. Je instructeur rijdt mee. In de toets kun je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijk examen, zoals file parkeren of bochtje achteruit.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. De examinator en je instructeur geven na de toets tips ter verbetering. Bewaar het adviesformulier en neem het mee naar het rijexamen. Het is je bewijs van vrijstelling voor het onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Faalangstexamen

Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Door de angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau. Hiervoor krijg je een examinator die speciaal is getraind in het begeleiden van mensen met faalangst. Er is meer tijd om je op je gemak te stellen. En tijdens de rit kun je om een time-out vragen.

Het examen wordt afgenomen door een speciaal geselecteerde examinator. Hij is erop getraind om mensen met faalangst te begeleiden. Het examen duurt 80 minuten, dat is 25 minuten langer dan het gewone B-examen.

Faalangstexamen

Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Door de angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau. Hiervoor krijg je een examinator die speciaal is getraind in het begeleiden van mensen met faalangst. Er is meer tijd om je op je gemak te stellen. En tijdens de rit kun je om een time-out vragen.

Het examen wordt afgenomen door een speciaal geselecteerde examinator. Hij is erop getraind om mensen met faalangst te begeleiden. Het examen duurt 80 minuten, dat is 25 minuten langer dan het gewone B-examen.

Wat doet de examinator?

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. Ze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzittenden en de mede weggebruikers tijdens het examen. Ze letten op de volgende punten:
 • Je beheersing en controle van de auto
 • Kijkgedrag in de auto
 • Voorrang goed verlenen aan de hand van de situatie
 • Juiste moment inhalen
 • Wegen en snelwegen in- en uitvoegen
 • Rijden op kruispunten en rotondes
 • Verrichtingen en handelingen
De examinator van het CBR zal echter altijd een zo goed en eerlijk mogelijk oordeel vormen over jouw examenrit. De examinator is er niet op uit je te laten zakken, hij is er slechts om je rijvaardigheid te beoordelen. Het afnemen van rijexamens blijft echter mensenwerk. De ene examinator kan je examenrit als net aan onvoldoende beoordelen terwijl de ander het misschien toch een mager zesje vindt en je dus wel je rijbewijs haalt.

Aanmelden

Gezondheidsverklaring

Om te beginnen met praktijkexamen zal er eerst een "Gezondheidsverklaring" ingevuld moeten worden. Het CBR heeft uw "Gezondheidsverklaring" nodig om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren.

Machtig rijschool

Voordat wij de praktijkexamen kunnen aanvragen, hebben we eerst jouw toestemming nodig. Hiervoor kun je ons rijschool machtigen via de website van CBR. Hiervoor heb je wel je DigiD gegevens nodig.

Onze rijschoolnummer is 4496U8 op naam van Verkeersschool Diosa

Nadat wij een bevestigingsmail van CBR krijgen dan kunnen we een afspraak inplannen om de examen af te nemen bij de examinator. Het CBR streeft ernaar dat je eerste praktijkexamen voor de personenauto binnen 7 weken kan worden gereserveerd en herexamens binnen 5 weken.

Voorwaarden

Praktijk / Tussentijdse toets / Faalangst

 • Uitnodiging van CBR waarbij bevestigd is dat je examen mag afdoen
 • Je geldige identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kun je geen examen doen
 • We gaan ervan uit dat je bent geslaagd voor het theorie-examen categorie B. Zo niet, dan moet je een geldig militair theoriecertificaat tonen of je geldig Nederlands rijbewijs B automaat code 78 of je rijbewijs B waarvan de geldigheidsduur is verstreken of je geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs B automaat code 78
 • De hiervoor genoemde Nederlandse rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs
 • Het formulier "Zelfreflectie". Vul dit van tevoren in.
 • Indien je al een tussentijdse toets hebt afgerond, neem dan het adviesformulier mee
Het zelfreflectie formulier kan je tijdens lessen bij ons aanvragen